Papildināta mājas lapa katramsavutautasterpu.lv

Mājas lapa katramsavutautasterpu.lv papildināta ar 10 jauniem tērpu attēliem.

2017.gada 26.jūlijā Vecpiebalgas kultūras namā notika tautas tērpu izstādes atklāšana un Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautas tērpu konkursa rezultātu paziņošana.

Konkursam kopā bija iesniegti 27 tautas tērpu komplekti, kas pārstāvēja Kurzemes, Vidzemes un Zemgales etnogrāfiskos novadus. Tautas tērpu darinātāji bija gan individuāli autori, gan tautas tērpu darinātāji – uzņēmumi.

Konkursā tika godalgoti šādi tērpi šādās nominācijās:

Labākais Piebalgas novada tautas tērps - Tautas tērpu centrs “Senā klēts” – Piebalgas novada sievas un vīra tērps

Precīzākais un rūpīgākais pašdarinātais tautas tērps - Ruta Legzdiņa – Vidzemes novada sievietes tautas tērps un Vēsma Bērziņa – Vidzemes novada (Tūja) sievietes darba tērps

Labākais autoru kolektīva darinātais tautas tērps – īpašniece Līga Zahārova (autori Māra Kuncīte, Zigrīda Muciniece, Andris Grebis, Astra Dzērve) – Kurzemes novada Priekules tautas tērps un Audēju darbnīca “Vēverīšas” – Latgaļu sievietes arheoloģiskā tērpa rekonstrukcija (12.gs)

Labākais no iepriekšējām paaudzēm mantotais tradicionālais tautas tērps vai tā daļas - Gita Andersone – Zemgales novada sievas tautas tērps

Voldemāra Cīruļa piemiņas balva - Dimatere Reklaite – Vidzemes novada sievas ziemas tautas tērps

Veicināšanas balvas saņēma:

TLMS “Bēne” – Gunta Gurovska, Rita Razdovska, Ilze Gailāne, Inte Feija – Zemgales novada sievietes tautas tērps un Ilze Mailīte – Austrumvidzemes novada (Ērgļu) darba/ vasaras tērpi

Gatavojoties Dziesmu un Deju svētkiem 2018. gadā un Latvijas valsts simtgadei, Vecpiebalgas novada Dome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautas tērpu konkursu rīkoja jau otro reizi, lai veicinātu tradīcijām atbilstošu tautas tērpu darināšanu un valkāšanu, rosinātu interesi par sava novada tautas tērpu un tā komplektēšanas iespējām atbilstoši vēsturiskajai patiesībai.

Pēc izstādes noslēguma notika visu izstādes dalībnieku tērpu fotografēšana.

Gandrīz visos gadījumos tērpu īpašnieki vai autori demonstrēja savus tērpus.

Foto Reinis Oliņš, tērpu konsultante - etnogrāfe Aija Jansone.

Tērpu fotogrāfijas tuvākajā laikā tiks papildinātas ar tērpu aprakstiem un anotācijām.