Latviešu tautastērpa komplektēšanas pamati

Gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem esam sagatavojuši video par latviešu tautastērpa komplektēšanu. Ar galvenajiem nosacījumiem, kas jāievēro komplektējot tautastērpu vai tradicionālo tērpu, iepazīstina Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja etnogrāfijas departamenta vadītāja Dr. hist. Aija Jansone.

“Termins “tautastērps” ir mākslīgi radīts, ar to saprotam daudzu paaudžu laikā veidojušos reģionālo vēsturi, tautas identitātes apziņu un vērtības, ko vienmēr ir ietekmējuši dabas apstākļi, tehniskās iespējas, sociālais stāvoklis un mākslinieciskās ietekmes,” stāsta Aija Jansone.

“Sabiedrībā ir izveidojies novecojis priekšstats par to, kas ir tautastērps. Tautastērps ir diezgan sarežģīta un diezgan ilgā vēstures posmā attīstījusies kultūras parādība, ko mēs, pētnieki, iedalām divās lielās grupās: viena grupa ir tradicionālais tautastērps, ar ko mēs saprotam zemnieku apģērbu līdz 19. gs. vidum, un otra grupa nosacīti tiek saukta par tautastērpu, ar to mēs saprotam 19. gs. otrās puses apģērbu.”

Pateicamies par sadarbību Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam. Mūzika no www.dancukratuve.lv.