Izvēlies
savu
novadu

„Katram savu tautastērpu” ir projekts, kas stāsta par latviešu tautastērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām.

KSTT darbnīca

Jaunumi

Izsludināta papildus pieteikšanās Dziesmu un Deju svētku tautastērpu skatei

Pieteikumi XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XVII Deju svētku tautastērpu skatei iesniedzami elektroniski līdz 2023. gada 18. maijam. Tautastērpu vērtēšana notiks divās kārtās, un godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti skates noslēguma pasākumā 5. jūlijā Hanzas peronā.

Izsludināta pieteikšanās Dziesmu un Deju svētku tautastērpu skatei

Pieteikumi XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XVII Deju svētku tautastērpu skatei iesniedzami elektroniski līdz 2023. gada 8. maijam. Tautastērpu vērtēšana notiks divās kārtās, un godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti skates noslēguma pasākumā 5. jūlijā Hanzas peronā.

 “Katram savu tautastērpu” mājaslapā skatāmas jaunas tautastērpu fotogrāfijas

“Katram savu tautastērpu” mājaslapa www.katramsavutautasterpu.lv papildināta ar 25 dažādu autoru darinātu tautastērpu fotogrāfijām no Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautas tērpu izstādes – konkursa, kas notika 2022. gada vasarā Vecpiebalgā. Fotogrāfijās apskatāmi latgaļu un lībiešu arheoloģiskie tērpi, pilsētas tipa tērpi, darba un vasaras tērpi, etnogrāfiskie meitu, sievu un vīru tērpi no Vidzemes, Kurzemes un Zemgales. Fotogrāfiju autors – Reinis Oliņš.

VIDEO: seminārs “Latviešu tautastērpa komplektēšanas un valkāšanas tradīcijas”

2023. gada 19.janvārī plkst. 15.00 LNKC YouTube kanālā un Facebook lapā būs redzams informatīvi izglītojošs seminārs “Latviešu tautastērpa komplektēšanas un valkāšanas tradīcijas”.

Izdots "Katram savu tautastērpu" kalendārs 2023. gadam

Izdots ikgadējais Latvijas Nacionālā kultūras centra projekta “Katram savu tautastērpu” Dienrādis, kas 2023. gadā veltīts latviešu tautastērpa krekliem un to izšuvumiem.