Par saktām

Saktas ir neatņemama latviešu tautastērpa sastāvdaļa - tās apģērba saspraušanai un rotāšanai lietoja gan sievietes, gan vīrieši, gan bērni. Tām ir dažāda forma, saktas darina no dažādiem materiāliem, un izmanto ne tikai tērpa rotāšanai, bet galvenokārt saktas praktisko funkciju dēļ – tā noturīgi satur kopā apģērba divas daļas. Latvijā sastopama liela saktu daudzveidība. Senākās saktas Latvijas teritorijā ievestas no citiem reģioniem, savukārt, vietējo saktu darināšana aizsākusies pirmajos mūsu ēras gadsimtos. To formas un veidi ir atšķirīgas dažādos Latvijas novados.