Aicinām godos tērpties tautastērpā!

Žilbina saktas, bet vēl spožāk mirdz acu pāri. Krāšņiem dzīpariem izausti audekli, bet vēl krāšņākus rakstus tin dejotāju soļi. Jau no tāluma redzama košu vainadziņu jūra, bet divtik tālu skan to nēsātāju balsis...

 

Valsts svētku nedēļā, sveicot Latviju 100. dzimšanas dienā, aicinām tērpties tautastērpā! 
Tautastērps ir nozīmīga un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa, kas ir veidojies un pastāvējis noteiktos ģeogrāfiskos un ekonomiskos apstākļos un nepārtraukti attīstījies dažādu tradīciju ietvaros. Tas ir kā neizsmeļams ierosmes avots māksliniekiem, tradicionālās kultūras praktizētājiem, pētniekiem un ikvienam no mums.

Iedvesmai - foto no projekta “Katram savu tautastērpu” 2016. gada kalendāra

Tautastērpi no Senās klēts
Fotogrāfs: Nils Vilnis