Bauskā uzsākts projekts "Mans tautastērps"

Bauskas kultūras centrā 1.aprīlī plkst.12:00 notiks projekta “Mans tautastērps” pirmās izstādes atklāšanas svētki. Līdz ar šo izstādi aizsāksies Latvijas simtgadei veltīts izstāžu cikls, kurš turpināsies pusotra gada garumā, apceļojot visu Latviju.

Idejas autore fotogrāfe Ilze Strēle aizsāka ideju”Mans tautastērps” ar mērķi popularizēt senču mantojumu, tradīcijas un vērtības, fotogrāfējot latviešu sievietes katru savā mantotā vai pašas radītā tautas tērpā Latvijas dabā ar dabas materiālu vainadziņiem galvās. Projekta devīze - Pašas radīts vai mantots, bet MANS. Fotogrāfijas papildina tautastērpa īpašnieces stāsts par tērpu, Daces Sadakas dzejolis un izstādes ietvaros arī Gintas Zaumanes izšūta miniatūra.

Projektu “Mans tautastērps” var dēvēt par brīvprātīgā darba veikumu, kurā kopš 2015.gada septembra apbraukāti Latvijas visi četri novadi, satiktas 25 latviešu sievietes visos gadalaikos, izdzīvots Latvijas piederības lepnums un šobrīd var droši apgalvot – tas ir tautas mantojuma atspoguļojums fotogrāfijās un tajā sinerģijā caurvijās latvietes rokām darināta vēsturiskā tērpa dvesma, kronēta ar Latvijas dabas skaistumu, ievīta sirdsiltās dzejas rindās un izšūta smalkos dzīparos!

Uz izstādes atklāšanu Bauskā ieradīsies lielākā daļa fotogrāfijās redzamo tērpu īpašnieces, lai pirmo reizi satiktos visas kopā un dalītos piedzīvotajā. Pēc mēneša izstāde uzsāks savu ceļojumu pa Latvijas pilsētām – Jelgava, Ventspils, Liepāja, Cēsis un daudzām citām, aptverot maksimāli visas tās vietas, no kurām fotogrāfēties atsaukušās tērpu īpašnieces.

Ilze Strēle ir ģimenes ārste Jelgavā, kuras hobijs kopš 2009. gada ir fotogrāfēšana. Ilze regulāri piedalās dažādos fotokonkursos un izstādēs, bet kopš 2015.gada ir tautas fotostudijas “Bauska” dalībniece. Ilze ir šī projekta idejas autore.

Dace Sadaka dzīvo mazā harmoniskā ciemā pie jūras. Tas ir Mērsrags. Jau vienpadsmito gadu strādā Mērsraga PII "Dārta" par pirmsskolas skolotāju. Dzeja priekš viņas ir kā gaiss, ko elpot un ūdens, ko dzert. Viņa raksta tik ilgi, kopš sevi atceras: dienasgrāmatu, dzeju, esejas, stāstus - par dzīvi, cilvēkiem un putniem, par kaislībām, mieru un laiku, kas ir mūžīgs.

Iecavniece Ginta Zaumane ir rokdarbniece kopš bērnu dienām, bet pēdējos četrus gadus izšūšana ir viņas dzīvesveids. Viņas izšūtās rotas un tērpu aksesuārus iemīļojušas sievietes ne tikai Latvijā, bet arī plašākā pasaulē. Ginta projektā iesaistījās pēdējā pusgada laikā un izšūtos miniatūru attēlus līdz šim plašāka publika nav skatījusi – tie būs kā pārsteigums gan projekta dalībniecēm, gan izstādes apmeklētājiem.

Visas trīs projekta “Mans tautastērps” autores ir nolēmušas turpināt aizsākto ideju un uz Latvijas simtgadi apkopot 100 “tautastērpu stāstus” grāmatā. Uz doto brīdi atsaukušās jau vairāk kā 20 latvietes un saņemts arī uzaicinājums doties ārpus Latvijas robežām pie Zviedrijā esošā latviešu kora, kurā katrai dalībniecei ir personīgais tērps – ideja iegūst jaunu dimensiju, vienojot latviešus visā pasaulē! Projekta turpinājumam tiek meklēta iespēja piesaistīt līdzfinansējumu.


Papildinformācijai – facebook.com lapa MANS TAUTASTĒRPSwww.isfoto.lv/mans-tautasterps/


Ilze Strēle – 29122330
Ginta Zaumane - 29175271