Projekta "Katram savu tautastērpu" Dienrādis 2019. gadam

Lai mūsdienīgi un radoši iepazīstinātu ar latviešu tautastērpu dažādību un veicinātu tautas tērpu valkāšanu, Latvijas Nacionālais kultūras centrs 2016.gadā uzsāka projektu -"Katram savu tautastērpu”. Šis ir jau ceturtais projekta ietvaros radītais Dienrādis.

Kalendārā fotogrāfa Viestura Masteiko iemūžinātās jostu bildes atklāj latviešu tautastērpa daļas - jostas rakstus un ļauj tos aplūkot pietuvinātus. Latvijas Nacionālā kultūras centra Tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena stāsta: “Jostas ir dažādas un daudzpusīgas informācijas nesēji. Tās ir īpašas ar savām darināšanas tehnikām un ar to palīdzību iespējams apgūt gan amata prasmes, vērot krāsu saskaņu, rakstu dažādību, mācīties simetriju un asimetriju.

Īpašs paldies jostu autoriem - Lilijai Treimanei, Mairai Vrubļevskai, Agnijai Saprovskai, Mārim Maniņam, audēju darbnīcai “Vēverīšas” un Tautas tērpu centram “Senā klēts” par iespēju izmantot jostas kalendāra mākslinieciskajā noformējumā.

Apvij 2019.gadu ar "Katram savu tautastērpu" jostu kalendāru!