Izsludināta pieteikšanās Dziesmu un Deju svētku tautastērpu skatei

 

Pieteikumi XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un XVII Deju svētku tautastērpu skatei iesniedzami elektroniski līdz 2023. gada 8. maijam. Tautastērpu vērtēšana notiks divās kārtās, un godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti skates noslēguma pasākumā 5. jūlijā Hanzas peronā.

Dziesmu svētki un tautastērps mūsdienās ir divi nedalāmi fenomeni. Pirmā tautastērpu skate notika VII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos, bet padomju laikos šī tradīcija pārtrūka, un tērpu darināšanā sāka dominēt skatuviskā tērpa pazīmes, kuras sevī ietvēra kolektīvu vēlmi pēc dekoratīviem, košiem un vienādiem tērpiem. Līdz ar neatkarības atgūšanu plašāks sabiedrības loks atkal sāka interesēties etnogrāfiskajiem materiāliem un auga interese par autentisku tērpu darināšanu. Lai aktualizētu tautastērpa nozīmīgo vietu latviešu kultūrā, tā godināšana ar Latviešu tautastērpu skati tika atjaunota 1998. gadā, XXII Vispārējo latviešu Dziesmu un XII Deju svētku ietvaros.

 

2023. gadā tautastērpu vērtēšana notiks divās kārtās.

Pirmā kārta – skates dalībnieka iesniegtās pieteikuma anketas un fotogrāfiju izvērtēšana. Pieteikumu iesniegšana notiek elektroniski līdz 2023. gada 8. maijam.

 • Skates vērtēšanas komisija pieņem lēmumu par skates otrajai kārtai izvirzītajiem dalībniekiem.
 • Skates pirmās kārtas rezultāti tiek publiskoti LNKC mājaslapā līdz 2023. gada 12. maijam, un tiek izsūtīti elektroniski uzaicinājumi par dalību otrajā kārtā.
 • LNKC informē skates dalībnieku par izvirzīšanu skates otrajai kārtai, individuāli saskaņojot laiku Skates dalībnieka tautastērpa izvērtēšanai klātienē.

Otrā kārta – skates dalībnieka tautastērpa izvērtēšana klātienē.

 • Skates otrā kārta notiek 2023.gada 19. un 20. maijā, laikā no pl.10.00 līdz 17.00. (vieta un konkrēts laiks tiks paziņots katram skates dalībniekam individuāli).
 • Skates otrās kārtas rezultāti tiek publiskoti LNKC mājaslapā līdz 2023. gada 26. maijam.
 • Skates godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti skates noslēguma pasākumā “Latviešu tautastērpu skate” 2023. gada 5. jūlijā, plkst. 19.00 Hanzas peronā.

 

Tautastērpi tiks vērtēti kategorijās:

 • tautastērps koriem;
 • tautastērps deju kolektīviem;
 • tautastērps folkloras kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem;
 • tautastērps koklētāju ansamblim, vokālajam ansamblim u. tml.;
 • individuālais vai ģimenes pašdarinātais tautastērps (vismaz 70% pašdarināts);
 • individuālais vai ģimenes nokomplektētais tautastērps;
 • tautas lietišķās mākslas studijas, biedrības un citas personu grupas darinātais tautastērps.

Vairāk informācijas: https://www.lnkc.gov.lv/lv/jaunums/izsludinata-pieteiksanas-xxvii-visparejo-latviesu-dziesmu-svetku-un-xvii-deju-svetku-tautasterpu-skatei