“Katram savu tautastērpu” mājaslapā skatāmas jaunas tautastērpu fotogrāfijas

 

“Katram savu tautastērpu” mājaslapa www.katramsavutautasterpu.lv papildināta ar 25 dažādu autoru darinātu tautastērpu fotogrāfijām no Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautas tērpu izstādes – konkursa, kas notika 2022. gada vasarā Vecpiebalgā. Fotogrāfijās apskatāmi latgaļu un lībiešu arheoloģiskie tērpi, pilsētas tipa tērpi, darba un vasaras tērpi, etnogrāfiskie meitu, sievu un vīru tērpi no Vidzemes, Kurzemes un Zemgales. Fotogrāfiju autors – Reinis Oliņš.

Mājaslapā kopā skatāmi 62 dažādu etnogrāfisko un arheoloģisko tērpu un to sastāvdaļu attēli, kā arī ir iespēja lasīt aprakstus par tiem, izvēloties sev interesējošo novadu. Pieejama arī vispārīga informācija par tautastērpu vēsturi un video materiāli par tautastērpa veidošanu un valkāšanu.

Projekts “Katram savu tautastērpu” tika aizsākts 2016. gadā – ceļā uz Latvijas simtgadi. Tā mērķis ir stāstīt par latviešu tautas tērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām.

Tautastērps ir nozīmīga un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma sastāvdaļa. Tas ir veidojies un pastāvējis noteiktos ģeogrāfiskos un ekonomiskos apstākļos un nepārtraukti attīstījies dažādu tradīciju ietvaros. Tautastērps ir plašs informācijas nesējs ne tikai par latviešu kultūru, vēsturi, etniskajām īpatnībām, bet arī ataino arī valkātāja sociālās, ģimenes, vecuma, turīguma, kā arī kultūras sakaru mijiedarbības ar kaimiņu tautām, īpatnības.

Visus publicētos tautastērpus iespējams apskatīt šeit: http://www.katramsavutautasterpu.lv/tautasterpi/