Piesakies "Katram savu tautastērpu" meistaru sarakstam!

Projekta “Katram savu tautastērpu” veidotāji aicina meistarus pieteikties iekļaušanai “Katram savu tautastērpu” meistaru katalogā katramsavutautasterpu.lv/sazinaties-ar-meistaru/!

PIETEIKUMA ANKETA

Pieteikumos tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

  1. Meistars darina latviešu tradicionālo tautas tērpu (etnogrāfisko vai arheoloģisko) sastāvdaļas, par pamatu ņemot Latvijas muzeju krājuma materiālus.
  2. Darinājumu kvalitāte atbilst tradīcijām un tie darināti, izmantojot kvalitatīvu un atbilstošu izejmateriālu.
  3. Meistaram ir vismaz piecu gadu pieredze tautas tērpu (etnogrāfisko vai arheoloģisko) sastāvdaļu darināšanā.

Projekta “Katram savu tautastērpu” darba grupai ir tiesības neiekļaut pieteikto meistaru sarakstā, ja tas neatbilst kādam no kritērijiem.

Lūgums pieteikumam pievienot fotogrāfijas, kurās redzami meistara darbi, kas saistīti ar pieteikumā piedāvāto tēmu.

Projekta “Katram savu tautastērpu” pārstāvji pēc pieteikuma izvērtēšanas ar Jums sazināsies par rezultātiem.