Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu izstāde - konkurss

 

Lai veicinātu tradīcijām atbilstošu latviešu tautastērpu darināšanu un valkāšanu, rosinātu interesi par sava novada tautastērpu, tā komplektēšanas iespējām atbilstoši vēsturiskajai attīstībai, kā arī gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem, Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru rīko Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautas tērpu izstādi - konkursu.

Izstāde notiks no 2022. gada 16. jūlija plkst. 17.00 līdz 2022. gada 21. augusta plkst. 15.00 Vecpiebalgas kultūras namā, Gaismas ielā 1, Vecpiebalgā.

Konkurss notiks izstādes ietvaros un rezultāti tiks paziņoti izstādes atklāšanas laikā.

Konkursa dalībnieks var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī personu grupa, kura līdz 2022. gada 1. jūlijam iesniedz konkursa pieteikuma anketu un divas līdz trīs konkursam iesniedzamā latviešu tautastērpa fotogrāfijas digitālā formātā ar labu izšķirtspēju, kurās pēc iespējas pilnīgāk atspoguļojas tautastērpa kopskats un detaļas.

PIETEIKUMA ANKETA

Konkursa dalībnieks tautastērpa komplektu var pieteikt vienā no kategorijām:

  • pašdarinātais tautastērps – vismaz 80% tērpa ir pašdarināti (austas, šūtas, izšūtas, kaltas, pītas u.c. personīgi darinātas tērpa detaļas);
  • nokomplektētais tautastērps – tērpa sastāvdaļas ir darinājuši dažādi meistari;
  • no iepriekšējām paaudzēm mantotais tautastērps (darināts pirms 1940. gada);
  • Labākais Piebalgas novada tautastērps.

Konkursam nevar pieteikt tautastērpu komplektu, kurš ir saņēmis godalgotu vietu iepriekšējos konkursos, kuri notikuši Vecpiebalgā vai Dziesmu svētku laikā.

Konkursa dalībnieks tautastērpus izstādei iesniedz:

  • Vecpiebalgas kultūras namā personīgi laikā no 2022. gada 4. jūlija līdz 11. jūlijam, iepriekš sazinoties ar Kultūras nama kontaktpersonu Zigrīdu Ruicēnu, t. 26493591;
  • LNKC līdz 2022. gada 4. jūlija līdz 11. jūlijam, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Lindu Rubenu, e-pasts: . tālr. 67228985, mob. tālr. 26658903.

Izstādei – konkursam pieteiktos latviešu tautastērpus izvērtēs speciāli veidota komisija pēc šādiem kritērijiem:

  • tautastērpa atbilstība kultūrvēsturiskajam novadam un konkrētajam laika posmam (arheoloģiskais tērps, 19. gs sākums, vidus vai beigu posms, 20. gs. sākums);
  • tautastērpa darinājuma kvalitāte – tehniskais izpildījums, materiālu atbilstība vēsturiskajai patiesībai;
  • tautastērpa kopskats.

Papildus informācija par izstādi – konkursu:
Linda Rubena tālr. 26658903, e-pasts: 
Dagnija Kupče tālr. 26054322, e-pasts: