Krustpils sievas tērps

Īsumā

  • Sagša
  • Brunči
  • Krekls
  • Aube
  • Divas saktas

 

Autors: Dagnija Kupče, "Vēverīšas" (sagša, brunči, krekls, aube), Valda Hermane (sagša), Dzintra Bērziņa (aube).

Vēsture un izcelsme