Latgale

Latgale ir kultūrvēsturisks apgabals Latvijas austrumdaļā. Tās ir seno latgaļu apdzīvotās teritorijas, kur vērojama aktīva kultūru mijiedarbība ar kaimiņos esošajiem slāvu un daļēji arī Baltijas somu etnosiem. Daudzu gadsimtu garumā tā bijusi etniski un reliģiski jaukta teritorija. Latgalē izšķir divus tautastērpu novadus: Ziemeļlatgale un Dienvidlatgale.

Ziemeļlatgales tērpu novads aptver kādreizējo Abrenes apriņķi (mūsdienās daļa no tā ir Krievijas Federācijas teritorija) un Ludzas apriņķa ziemeļu daļu: senākos Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Šķilbēnu pagastus. Šajā novadā seno latgaļu un Baltijas somu kultūru mijiedarbībā ilgstoši saglabājušās senas apģērba iezīmes.

Dienvidlatgales tērpu novads aptver lielāko daļu no kādreizējā Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķa, par robežšķirtni aptuveni uzskatot senāko Kārsavas, Mērdzenes un Nautrēnu pagastu teritoriju. Kādreizējā Daugavpils apriņķa rietumdaļa ietilpst  Krustpils tautastērpa, kas  pieskaitāms Vidzemes tērpam, novadā.

Tautastērpi