Augšzeme / Sēlija

Sēlija jeb Augšzeme ir Latvijas austrumdaļā, Daugavas kreisajā krastā esošs kultūrvēsturisks novads. Periodā, kad tika uzskatīts, ka Latvija iedalāma četros kultūrvēsturiskos apgabalos (Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale),  šī teritorija bija iekļauta Zemgalē.  Sēlija jeb Augšzeme ir seno sēļu apdzīvotā teritorija, kas aptver kādreizējos Jēkabpils un Ilūkstes apriņķus. Tā kā šis novads kā atsevišķs Latvijas kultūrvēsturiskais apgabals tiek nodalīts salīdzinoši nesen, tad līdz šim tas sīkākos tērpu novados netiek iedalīts, lai gan pastāv zināmas atšķirības starp kādreizējos Jēkabpils un Ilūkstes apriņķos valkātajiem tautastērpiem.

Tautastērpi