Zemgale

Zemgale ir kultūrvēsturisks apgabals Latvijas dienviddaļā. Tā pamatā ir seno zemgaļu kādreiz apdzīvotā teritorija ap Lielupi un tās pietekām. Pēc 19. gadsimta administratīvā iedalījuma šim novadam atbilst Bauskas un Jelgavas apriņķis, daļēji Tukuma apriņķa austrumdaļa un Rīgas apriņķa pagasti Daugavas kreisajā krastā. (LTT III, 203, 7). Pēdējie administratīvi kopā ar Rīgu tiek pieskaitīti Vidzemei, lai gan ekonomisko un  kultūras sakaru ziņā vairāk saistīti ar Zemgali.  Par tautastērpiem Zemgalē saglabājušās salīdzinoši maz ziņu, tāpēc šis novads netiek sīkāk iedalīts atsevišķās teritorijās. Tomēr konstatējamas austrumu un rietumdaļas tērpu atšķirības. Tērpu izveides tradīcijas ietekmējis novada labais ekonomiskais stāvoklis, attīstītā lauksaimniecība, manufaktūru rūpniecība un tirdzniecība.

Tautastērpi